Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Met behulp van Neuro Linguïstisch Programmeren kijk ik ernaar hoe je informatie vanuit de buitenwereld verwerkt. Volgens NLP worden je reacties niet zozeer bepaald door de wereld om je heen, als wel door het model of de plattegrond welke je zelf van die wereld hebt gemaakt. De communicatie bestaat uit de uitwisseling tussen ‘binnenwereld’ en ‘buitenwereld’, dus tussen alles wat zich onbewust binnen jou afspeelt en de omgevingsfactoren. Hierbij kijk ik naar hoe jij jouw interpretatie van de werkelijkheid uitdrukt in taal en non-verbaal gedrag.

Met behulp van NLP help ik jou jezelf op een positieve manier te ontwikkelen. Je lichaamshouding beïnvloedt je geest en je geest beïnvloedt je lichaamshouding.
Tijdens een sessie gebruik ik de kennis van de verbinding tussen lichaam en geest en bewerkstellig ik bewust verandering in herinneringen, emotie en gedrag. Rapport, de afstemming tussen mensen, kun je bewust verbeteren door gebruik van jouw lichaamshouding, stem, en woordkeuze.