Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

ouders

Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

Ouders

Als ouder kun je je kind op verschillende manieren opvoeden. Iedere ouder heeft zijn eigen opvoedingsstijl. Jouw opvoedingsstijl is één van de factoren die een sterke invloed uitoefent op de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind.

Ik wil je graag wat inzicht geven, zodat er een bewustwording kan ontstaan. Wellicht heb je na het lezen van de opvoedingsstijlen het idee dat je iets “fout” hebt gedaan en dat het jouw schuld is dat het niet goed gaat met je kind. Iedere ouder probeert zijn kind op te voeden met de beste intentie en naar zijn beste kunnen. Je doet hetgeen waarvan jij denkt dat het het beste is voor je kind. En ja, soms word je ontzettend boos of kun je je kind even niet luchten of zien… We zijn allemaal mensen en maken allemaal fouten. De manier waarop jij je kind opvoedt, is ook afhankelijk van je eigen opvoeding en van de gebeurtenissen in je eigen leven. Kijk met milde ogen naar jezelf. Het gaat niet over schuld, maar over oorzaak en gevolg.

Daarnaast blijft er altijd het “nature-nurture vraagstuk”; is het karakter van een kind voornamelijk biologisch bepaald (nature), of is een kind voornamelijk een product van zijn opvoeding (nurture)?

Opvoedingsstijlen:

  • Anti-autoritair: dit is de opvoedkundige stijl waarbij kinderen hun gang mogen gaan en ouders niet ingrijpen. Kinderen die deze opvoeding ondergaan, zijn gemiddeld minder snel volwassen, impulsiever, afhankelijker en veeleisender dan andere kinderen. Het effect van een dergelijke opvoeding is in de meeste gevallen een lange zoektocht van het kind naar autonomie.
  • Autoritair: ouders eisen conformiteit en gehoorzaamheid en tolereren weinig discussie over regels. Het effect van autoritair opvoeden is het krijgen van een volgzaam kind dat een lange weg heeft te gaan om eigenheid te ontwikkelen. Gemiddeld zijn ze onzekerder en nerveuzer dan andere kinderen. Het effect kan ook zijn dat kinderen van hun ouders vervreemden, omdat ze zich belemmerd voelen in hun mogelijkheden om zelfstandig te kunnen beslissen en handelen.
  • Onverschillig: dit is een stijl waarbij onverschilligheid of afwijzing kenmerken zijn. Deze ouders hebben vaak stressvolle levens waardoor ze weinig tijd of energie voor hun kinderen hebben. Het effect van deze stijl van opvoeden kan zijn dat er problemen optreden met het aangaan en onderhouden van contacten. Dat komt hun zelfbeeld en autonomie niet ten goede.
  • Democratisch: de democratische opvoedingsstijl is een onderhandelingsstijl waarbij de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van de autonomie van het kind en een vorm van controle uitoefenen. Het effect op de autonomie is hierbij het gunstigst. Ouders zijn betrokken bij de eigenheid van het kind en hoe ze hun grenzen bewaken. Het effect van een dergelijke opvoeding is dat de betrokken kinderen/adolescenten vaak zelfvertrouwen hebben en daarbij zelfstandiger en gelukkiger zijn dan anderen.

Het is belangrijk als opvoeder vertrouwen te houden en te beseffen dat bijgebrachte waarden en normen over recht, onrecht, goed, kwaad, eerlijkheid en oneerlijkheid niet verdwenen zijn bij de puber of adolescent, ook al lijkt er soms tijdelijk sprake te zijn van een lichte vorm van verstandsverbijstering.

Vanuit de Present Child methode kijk ik hoe je kind jou iets spiegelt. Als het niet goed gaat met jouw kind en jij je daar zorgen over maakt, zegt dat ook iets over jou; wat je raakt, huist in je.
Ik ga er van uit dat jouw kind jouw beste leermeester is. Veelal heeft een kind met een gedragsprobleem een boodschap voor jou, de ouder. Als je naar je kind kijkt, zie je hoe het met jezelf gaat; ze spiegelen je.

Vaak gaat het over iets onbewusts van vroeger waarvan jij je, volgens jouw kind, nu bewust mag worden. Een heel persoonlijke boodschap van je kind voor jouw leven.
Wanneer jij, de ouder, de boodschap tot je laat komen, is jouw kind ontlast van zijn ‘problemen’. Het is zowel helend voor jou als voor jouw kind.

Naast dat ik kijk wat een kind jou spiegelt, kijk ik ook opvoedkundig naar hoe jij het beste om kunt gaan met het gedrag van je kind

Wat kinderen gelukkig maakt, zijn gelukkige ouders.