Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

schoolkinderen

Just be

therapie & coaching
voor

Schoolkinderen

Pubers

Jongvolwassenen

Ouders

Het schoolkind

Als je kind op de basisschool zit, is het prettig dat het mee kan komen op school en goed in de groep ligt. In deze periode ontwikkelt je kind de beheersing van sociale en intellectuele vaardigheden.
Daarnaast is het belangrijk dat je kind door leeftijdsgenoten geaccepteerd wordt. De interactie met leeftijdgenoten biedt de kans sociale vaardigheden aan te leren.
Soms kunnen kinderen helemaal niet meekomen op school, liggen ze helemaal niet goed in de groep of loopt het thuis niet lekker. Als kinderen niet goed in de groep liggen kunnen ze een gevoel van minderwaardigheid ontwikkelen. Als ze niet goed mee kunnen komen qua leren (ongeacht de reden) kan er faalangst ontstaan waardoor het zelfvertrouwen afneemt.
Faalangst leidt tot onder het niveau presteren. Zo’n 30 procent van de kinderen, zowel op de basisschool als op de middelbare school, presteert onder andere daarom onder hun niveau.

Groepsgevoel

Je kind heeft in de schoolperiode een sterke behoefte zich bij groepen betrokken te voelen en is bereid daarvoor zelfs enige autonomie in te leveren. De doelstelling van een groep is vooral de aanpassing van de leden.
Over het algemeen zijn kinderen ook heel loyaal naar hun groepsgenoten. Maar omdat ze in deze periode zo graag bij een groep willen horen, willen ze een “wij-gevoel” onderstrepen door onder andere aan te geven wie niet bij de groep hoort. Daardoor worden kinderen buitengesloten of gepest.

Werkwijze

Tijdens de sessies met schoolkinderen werk ik met kinderen tot 10 jaar veelal met overgangsobjecten. Denk hierbij aan tekeningen, schilderijen, Playmobil poppetjes en emotiekaartjes. Als ik een kind rechtstreeks vraag: “Hoe voel je je? ” heeft het vaak geen antwoord. Voor een kind is het veel makkelijker gedissocieerd te praten over zichzelf, dus over het meisje op de tekening of het poppetje dat op tafel staat.
Het maken van een schilderij of tekening geeft vaak veel inzicht in wat er onbewust in een kind leeft. Sommige traumatische gebeurtenissen zijn voor een kind te moeilijk om over te praten. Als ik dan vraag: “Misschien kun je er een tekening over maken?” ervaart een kind dit vaak als een opluchting.
Vanaf een jaar of 10 kan ik goed een dialoog aangaan met een kind. Zo krijg ik een beeld van wat hen bezighoudt. We spelen ook vaak rollenspellen. Zo krijg ik inzicht in de actuele problemen en de mogelijkheden van het kind.

Kijk onder therapievormen maar eens bij “sociale vaardigheden

Enkele uitspraken van kinderen in de praktijk

 • “Waarom moeten ze mij altijd hebben?”
 • “Voor een toets ben ik zo ontzettend zenuwachtig.”
 • “In de klas heb ik vaak buikpijn. Hoe kan dat toch? .”
 • “Ik heb geen vriendinnetjes. Ik voel me best alleen.”
 • “Als ik bij mama ben, mis ik papa en als ik bij papa ben, mis ik mama.”
 • “Soms word ik zo boos dat ik bijna ontplof.”

Ik kan helpen:

 • als je je somber voelt, vaak verdrietig bent of als je je alleen voelt
 • als je gepest wordt of misschien zelf wel pest
 • als je vaak boos bent, naar school gaan moeilijk vindt of als je het thuis niet fijn vindt
 • als je vaak bang bent of faalangst hebt, te weinig zelfvertrouwen hebt of verlegen bent
 • als je vaak buikpijn of hoofdpijn hebt of als je ‘s avonds niet in slaap kunt komen
 • als je iets heel vervelends mee hebt gemaakt
 • als er iemand overleden is van wie je heel veel hield.